Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen van HiFive heeft een belangrijke rol in het toezichthouden op de bestuurder en op de gang van zaken binnen HiFive. Zij kan het bestuur ter verantwoording roepen en verlangen dat zaken beter gaan en daarover afspraken maken met het bestuur.


Toezichthouden in de zorgorganisatie betekent zeker ook dat rekening wordt gehouden met de maatschappelijke rol die HiFive heeft. Ook de risico’s van HiFive, de kwaliteit en veiligheid van de begeleiding, de omgang met belanghebbenden en het beleidsplan, jaarplan en jaarrekening zijn belangrijke thema’s voor de raad van commissarissen.


Hoe weet de raad van commissarissen nu hoe het loopt in de organisatie, zij staat immers op afstand van de bestuurder? Belangrijkste bron van informatie voor de raad van commissarissen is de bestuurder. Zij komen vier keer per jaar samen. Ook is wettelijk verplicht opgenomen dat een delegatie van de raad van commissarissen één keer per jaar spreekt met de cliëntenraad.


De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

  • Gitty Scholten (Voorzitter)
  • Rinus Huisman
  • Orieta de Grootte

Wil jij verder groeien en kunnen wij je daarbij helpen?.