Gezinsbegeleiding.

HiFive biedt naast individuele psychosociale begeleiding ook gezinsbegeleiding. Dat betekent dat het hele gezin als geheel begeleiding krijgt. Een gezin is een bijzonder en complex systeem. Niets staat los van elkaar en daarom werkt Hifive bij gezinsbegeleiding samen met alle gezinsleden om de situatie binnen het gezin te verbeteren.

HiFive biedt begeleiding op maat in het gezin en de omgeving. Deze begeleiding kan je aanvragen wanneer je als ouders problemen in de opvoeding ervaart. We sluiten aan bij de hulpvragen van ouders en kind en zoeken samen naar oplossingen en mogelijkheden. Op deze manier kun je als ouders  zelfvertrouwen krijgen in de opvoeding en handvatten vinden om anders om te gaan met bepaalde situaties en gedrag.