Methode Gentle teaching.

We werken met de methode Gentle Teaching. Met deze methode bieden we jou persoonlijke begeleiding die onvoorwaardelijk is. We zijn er, zonder voorbehoud. De wensen van jou zijn het uitgangspunt voor de begeleiding. We vinden samen een antwoord op de vragen die er zijn. De inbreng van de naasten en het netwerk helpen ons daarbij.

We geven vertrouwen en we willen zelf betrouwbaar zijn. We willen dat iemand zich veilig en geliefd voelt bij ons. We hebben een scherp oog voor ontwikkelingen en pakken die energiek en doortastend op.

We begeleiden mensen die het vertrouwen kwijt zijn geraakt in hulpverleners en er alleen voor staan. Met onze manier van begeleiden bouwen we een vertrouwensrelatie op met jou en kunnen we met kleine stapjes met veel geduld en doorzettingsvermogen zoeken naar mogelijkheden. Zodat ieder op zijn eigen manier mogelijkheden vindt om te ontdekken en te groeien. 

Wil jij verder groeien en kunnen wij je daarbij helpen?.