Methode Gentle teaching.

We werken met de methode Gentle Teaching. Deze methode houdt in dat we jou:

Persoonlijke en psychosociale begeleiding bieden die onvoorwaardelijk is. We zijn er, zonder voorbehoud. De wensen van jou zijn het uitgangspunt voor de begeleiding. We vinden samen een antwoord op de vragen die er zijn. De inbreng van de naasten en het netwerk helpen ons daarbij.

We geven vertrouwen en we willen zelf betrouwbaar zijn. We willen dat iemand zich veilig en geliefd voelt bij ons. We hebben een scherp oog voor ontwikkelingen en pakken die energiek en doortastend op. We begeleiden mensen die het vertrouwen kwijt zijn geraakt in hulpverleners en er alleen voor staan. Met onze manier van begeleiden bouwen we een vertrouwensrelatie op met jou en kunnen we met kleine stapjes met veel geduld en doorzettingsvermogen zoeken naar mogelijkheden. Zodat ieder op zijn eigen manier mogelijkheden vindt om te ontdekken en te groeien. 
Begeleiding aanvragen.

Ben je de grip kwijt op je leven door psychische problemen? Kun jij de draad niet goed oppakken na een niet aangeboren hersenbeschadiging? Wil je van alles maar kom je niet meer vooruit? Hifive biedt gespecialiseerde begeleiding bij jouw thuis bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. We gaan samen je kracht ontdekken en versterken. We stemmen de ondersteuning af op jouw wensen en de doelen die jij wilt halen in je leven.