Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid is een integraal onderdeel van de begeleiding. We gebruiken het spinnenweb van Positieve Gezondheid als hulpmiddel om samen in gesprek te gaan over waar jij graag aan wilt werken. Daardoor is er altijd aandacht voor jou en je wensen en behoeften. 


Positieve Gezondheid omvat zes dimensies die zichtbaar zijn gemaakt in een spinnenwebmodel.  

De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen


Klik op de link om een korte uitleg over Positieve Gezondheid te bekijken


Het spinnenweb van Positieve Gezondheid is geen meetinstrument. Toch hebben we wel de behoefte om in kaart te brengen wat het werken aan de doelen die we samen hebben gesteld teweeg brengt in jou leven. Wat levert het op voor jou? Dat doen we door ieder half jaar een spinnenweb in te vullen en samen de uitkomst te bespreken. Het spinnenweb is op deze manier een onderdeel van de evaluatie en we gebruiken het om de doelen te evalueren en nieuwe doelen op te stellen. 


Werken met Positieve Gezondheid kan het volgende opleveren:

  • Ontwikkelen van veerkracht
  • Eigen regie versterken
  • Helpen je eigen oplossingen te vinden
  • Persoonsgerichte begeleiding


Wil jij verder groeien en kunnen wij je daarbij helpen?.