Financiering.

Wanneer jij in aanmerking wilt komen voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding dan kan dit aangevraagd worden via:


  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Centrum Jeugd en Gezin
  • Persoonsgebonden Budget
  • Wet Langdurige Zorg


Voor begeleiding vanuit de WMO betaal je een eigen bijdrage aan het CAK van 20,60 Euro.


Wil je hulp bij de aanmelding dan kun je Contact met HiFive opnemen

Wil jij verder groeien en kunnen wij je daarbij helpen?.