Financiering.

Wanneer jij begeleiding nodig hebt kun jij je melden bij de WMO van jouw gemeente of het Centrum Jeugd & Gezin. Daar wordt bekeken of er begeleiding bij jou plaats kan vinden. Vervolgens wordt bekeken of dit in zorg in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt uitbetaald. 

Ontvang je begeleiding vanuit de WMO dan betaal je een vaste eigen bijdrage van 17,50 per 4 weken aan het CAK.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met het WMO-loket van jouw gemeente of met het Centrum Jeugd & Gezin.