Financiering.

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor individuele begeleiding of gezinsbegeleiding dan kan dit aangevraagd worden via:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Centrum Jeugd en Gezin
  • Persoonsgebonden Budget
  • Wet Langdurige Zorg

Wil je hulp bij de aanmelding dan kun je Contact met Hifive opnemen