Training Gentle Teaching.

Deze cursus is bestemd voor iedereen die een rol speelt in de directe begeleiding van mensen met bijzondere kwetsbaarheden. Dit zijn ouders, dagelijkse hulpverleners en hun leidinggevenden, gedragsdeskundigen, leerkrachten in het speciaal onderwijs, enz. Deze cursus wordt zowel aangeboden voor mensen die daar individueel aan willen deelnemen, als incompany. 


Resultaat

De deelnemers hebben kennis met betrekking tot de theorie van Gentle Teaching en de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid en kunnen dit toepassen in hun werk en in hun relaties met de mensen die ze ondersteunen. Ze zijn zich bewust van hun eigen gevoelens en emoties in relatie tot de cliënt en kunnen deze op een constructieve en professionele manier benutten om de cliënt te bieden wat deze nodig heeft.


Tijdsbesteding

2 dagen (basis- en verdiepingscursus)

De tijdbelasting buiten de trainingsdagen is ongeveer 10 uur voor bestuderen van het werkboek en uitwerken van opdrachten.


Kosten

245,- Euro per dag

Inclusief werkmateriaal, koffie/ thee en lunch

Inhoud van de cursus

De deelnemers worden gevraagd een persoon waar ze mee werken als casus in te brengen. Voor deze personen werken de deelnemers een concreet plan uit dat in de eigen ondersteuningsplannen kan worden verwerkt. Hierdoor leidt de cursus tot een concreet resultaat waar de deelnemer in de eigen praktijk mee kan werken.
In de cursus worden de volgende dimensies uitgewerkt.


Theoretische uitgangspunten

Behandeld worden de achtergrond van Gentle teaching, de onderliggende mensvisie en visie op hulpverlening, het verschil tussen de toepassing als basisbenadering en de methodische toepassing.


Anders kijken naar de persoon

De deelnemers ontwikkelen inzicht in de mate waarin de persoon zich veilig en verbonden voelt met anderen en de mate waarin hij steun van anderen kan vragen of aanvaarden. Het gedrag van de persoon wordt gerelateerd aan zijn sociaal-emotionele mogelijkheden en eventuele traumatiserende levenservaringen. Ook wordt hierbij gekeken naar het effect van de combinatie van persoonlijke beperkingen en het sociale leerproces dat de persoon heeft doorgemaakt.


Bevorderen van geluk / levenskwaliteit

Er wordt een model aangereikt waarmee levenskwaliteit hanteerbaar wordt gemaakt en waardoor gedragsbeïnvloeding kan plaats vinden door bevordering van de levenskwaliteit (ofwel het geluk) van de persoon, in plaats van beheersing van het gedrag.


De ontwikkeling van de begeleider

Ontwikkelen van companionship is een veranderingsproces bij zowel de persoon als de begeleider. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de begeleider. De begeleider kijkt naar de relatie tussen diens eigen emoties en het reageren op het gedrag van de ander. En de begeleider leert op een constructieve wijze om te gaan met verstorende emoties om daardoor niet alleen beter op de mensen te kunnen reageren, maar ook om meer werkplezier te behouden. 


Methodische toepassing

Aanvullend op een goede grondhouding, is het voor veel personen nodig dat op individuele basis een methodisch ondersteuningsplan wordt opgesteld en uitgevoerd. Deze methodiek wordt uitgewerkt.


Basishouding en ontwikkeling van een veilig leefklimaat voor de mensen

Door de uitgangspunten van Gentle Teaching te vertalen in de dagelijkse werkhouding, draagt de begeleider ertoe bij dat een voor de mensen een veilige en zorgzame omgeving ontstaat (cultuur van hoop)Trainingen

 • 2

  okt

  Workshop Positieve Gezondheid

  Door Sabine Rink (erkende trainer stichting IPH)

  Tijd: 13:30 - 16:30 uur

  Locatie: Zwolle

  Groepsgrootte: Max 20 personen

  Kosten: 175,- euro

 • 3

  okt

  Training Positieve Gezondheid Gespreksvoering

  Data: 2, 9, 16 en 23 oktober

  Tijd: 14:00-17:00 uur

  Totale tijd training: 12 uur fysiek en 3 uur zelfstudie

  Groepsgrootte: Max 12 personen

  Locatie: Zwolle

  Kosten: 695,- euro (inclusief erkend certificaat stichting IPH)

  SKJ accreditatie punten

 • 8

  okt

  Basistraining methode Gentle Teaching

  Door Geertien Hofstede (opgeleid door stichting Gentle Teaching)

  Tijd: 10:00 - 16:00 uur

  Locatie: Zwolle

  Kosten: 245,- euro per persoon inclusief lunch

 • 6

  nov

  Werken met Positieve Gezondheid

  Trainer: Sabine Rink

  Data: 6 en 13 november

  Tijdstip: 9:30 uur - 16:30 uur

  Tijdsinvestering: 3 uur zelfstudie en 12 uur fysieke training

  Locatie: Zwolle

  Kosten: 695,- Euro

  Inclusief werkmateriaal, koffie/ thee en lunch

 • 6

  dec

  Werken met Positieve Gezondheid

  Trainer: Sabine Rink

  Data: 6 en 20 december

  Tijdstip: 9:30 uur - 16:30 uur

  Tijdsinvestering: 3 uur zelfstudie en 12 uur fysieke training

  Locatie: Zwolle

  Kosten: 695,- Euro

 • 11

  dec

  Verdiepende training methode Gentle Teaching

  Door: Geertien Hofstede (opgeleid door Stichting Gentle teaching)

  Tijd: 10:00 - 16:00 uur

  Locatie: Zwolle

  Kosten: 245,- euro per persoon inclusief lunch

Inschrijven