Samenwerken.

Samenwerking met jou en jouw netwerk

Ons werk valt en staat bij het vinden van een goede samenwerking met iedereen die in de begeleiding betrokken is bij jou. Dat kan bijvoorbeeld gaan over samenwerken met andere organisaties, wijkteams en consulenten van een gemeente. Maar dit geldt ook voor de naasten die betrokken zijn. Deze verbinding gaan we alleen maar aan als jij dat goed vindt en jij je daar veilig bij voelt.

Scholing HiFive

We scholen ons als team regelmatig bij en willen op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De teams van HiFive worden begeleid door Niels Farenhorst (klinisch neuro-psycholoog) en Tara Bottenburg (orthopedagoog).

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van HiFive bestaat uit drie leden: Gitty Scholten, Rinus Huisman en Reint Scholten. Samen hebben ze een brede kennis en ondersteunen de betrokken mensen van HiFive in het werken aan de missie en visie.

Cliëntenraad

HiFive heeft een cliëntenraad die ondersteund wordt door Jody Wesseling. De cliëntenraad komt regelmatig bij elkaar om te overleggen. De uitkomsten worden overgedragen aan de directeur bestuurder, waaruit vervolgens altijd actie ondernomen wordt. De cliëntenraad is op dit moment te bereiken via clientenraad@hifive.nl


  • Tara Bottenburg Orthopedagoog

  • Niels Farenhorst Neuro-klinisch psycholoog
  • Reint Scholten Voorzitter RvC
  • Gitty Scholten
  • Rinus Huisman

  • Jody Wesseling Clientenraad ondersteuner

Begeleiding aanvragen.

Ben je de grip kwijt op je leven door psychische problemen? Kun jij de draad niet goed oppakken na een niet aangeboren hersenbeschadiging? Wil je van alles maar kom je niet meer vooruit? Hifive biedt gespecialiseerde begeleiding bij jouw thuis bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. We gaan samen je kracht ontdekken en versterken. We stemmen de ondersteuning af op jouw wensen en de doelen die jij wilt halen in je leven.