Samenwerken.

Samenwerking met jou en jouw netwerk

Ons werk valt of staat met een goede samenwerking met iedereen die in de begeleiding betrokken is bij jou. Dat kan bijvoorbeeld gaan over samenwerken met andere organisaties, wijkteams en consulenten van een gemeente. Maar dit geldt ook voor de naasten die betrokken zijn. Deze verbinding gaan we alleen maar aan als jij dat goed vindt en jij je daar veilig bij voelt.

Scholing HiFive

We scholen ons als team regelmatig bij en willen op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De teams van HiFive worden begeleid door Niels Farenhorst (klinisch neuro-psycholoog) en Tara Bottenburg (orthopedagoog). Beatrijs Mulder verzorgt voor HiFive de intervisie. 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen hebben samen een brede kennis en ondersteunen de betrokken mensen van HiFive in het werken aan de missie en visie.

Cliëntenraad

HiFive heeft een cliëntenraad die ondersteund wordt een cliëntenraad ondersteuner vanuit het team. De cliëntenraad komt regelmatig bij elkaar om te overleggen. De uitkomsten worden overgedragen aan de directeur bestuurder die vervolgens de nodige acties uitzet. De cliëntenraad is op dit moment te bereiken via clientenraad@hifive.nl

Ketenpartners

HiFive werkt samen met zogenaamde ketenpartners, zoals huisartsen en andere therapeuten in de regio. De hoofdvraag daarbij is: welke hulp heeft iemand nodig en welke partij sluit daar goed bij aan? De Ketenpartners werken vanuit het motto: zoveel zorg als nodig en zo weinig zorg als kan. Dit betekent dat vrij flexibel op- en afschalen mogelijk is. 

Inhoudelijke uitwisseling van informatie tussen HiFive en de ketenpartners kan alleen plaatsvinden met jouw toestemming. 

Begeleiding aanvragen.

Ben je de grip kwijt op je leven door psychische problemen? Kun jij de draad niet goed oppakken na een niet aangeboren hersenbeschadiging? Wil je van alles maar kom je niet meer vooruit? Hifive biedt gespecialiseerde begeleiding bij jouw thuis bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. We gaan samen je kracht ontdekken en versterken. We stemmen de ondersteuning af op jouw wensen en de doelen die jij wilt halen in je leven.