Samenwerken.

Ons werk valt en staat bij het vinden van een goede samenwerking met iedereen die in de begeleiding betrokken is bij jou. Dat kan bijvoorbeeld gaan over samenwerken met andere organisaties, wijkteams en consulenten van een gemeente. Maar dit geldt ook voor de naasten die betrokken zijn. Deze verbinding gaan we alleen maar aan als jij dat goed vindt en jij je daar veilig bij voelt.

We scholen ons als team regelmatig bij en willen op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De teams van HiFive worden om de 6 weken begeleid door Niels Farenhorst (klinisch neuropsycholoog) en Tara Bottenburg (orthopedagoog). Barbara Rooks verzorgt ons de suïcide preventie namens 113. Arjan Zuidema schoolt ons in het onderwerp agressie training en Pouwel van de Siepkamp geeft ons de Gentle teaching bijscholings dagen.

De raad van Toezicht van HiFive bestaat uit drie leden: Gitty Scholten, Rinus Huisman en Rient Scholten. Samen hebben ze een brede kennis en ondersteunen de betrokken mensen van HiFive in het werken aan de missie en visie.

We werken samen met Hogeschool VIAA in Zwolle. Karin Trabbitzsch begeleidt de stagiaire van de opleiding Social Work.