Missie en visie.

Missie
HiFive zet middels professionele en persoonsgerichte begeleiding de mens centraal, zodat er samen toegewerkt kan worden naar maximaal geluk.


Visie
Met het team van HiFive kunnen we door onze warme persoonsgerichte benadering bijdragen aan het geluk van mensen die tijdelijk een steun in de rug kunnen gebruiken. Onze kracht is dat we in staat zijn, vanuit de vertrouwensrelatie die we opbouwen, samen doelen te behalen die onbereikbaar lijken. De begeleiders werken vanuit warme, open, transparante, enthousiaste teams die met elkaar altijd op zoek gaan naar mogelijkheden en oplossingen. Met HiFive kunnen stakeholders rekenen op het maken van verbinding met elkaar, zodat we samen de beoogde doelen kunnen behalen.

"We werken in the box, maar denken out of the box" 


Kernwaarden van HiFive


Persoonsgerichte benadering

Met de methodes Gentle Teaching en Positieve Gezondheid bieden we de persoonlijke en deskundige begeleiding die nodig is. Deze begeleiding is onvoorwaardelijk. We zijn er, zonder voorbehoud. De wensen van de cliënt zijn het uitgangspunt voor de begeleiding. We vinden samen een antwoord op de vragen die er zijn. De inbreng van de naasten en het netwerk helpen ons daarbij. We geven vertrouwen en we willen zelf betrouwbaar zijn. We willen dat iemand zich veilig en geliefd voelt bij ons. We hebben een scherp oog voor ontwikkelingen en pakken die energiek en doortastend op.


Enthousiasme

We hebben plezier in ons vak en stralen enthousiasme uit. We inspireren elkaar om te groeien. De cliënt staat centraal, met zijn en haar dromen, wensen en talenten.


Cliënt centraal 

We zijn er voor de cliënt. We geven gelegenheid om te groeien. We dagen de client uit om talenten te ontplooien en te ontwikkelen. Want persoonlijke groei draagt bij aan levensgeluk. We schakelen snel bij veranderde omstandigheden. We passen ons aan als de vraag of als de omgeving verandert. We nemen initiatief om iemand zijn toekomst vorm te geven. Sleutelwoorden van de begeleiding zijn: betrokken, transparant, betrouwbaar, creatief, deskundig en ondernemend. Dit geldt voor ons werk met de cliënt en collega’s en de stakeholders waar we mee samenwerken.


Samenwerken en verbinden

We benaderen iedereen waar we mee te maken krijgen in ons werk met persoonlijke aandacht en zijn een warme en open organisatie. We kunnen goed samenwerken en verbinden. We werken samen met mensen uit het netwerk, maatschappelijke organisaties en bedrijven. We kunnen samen meer bereiken. Met deskundigheid en gevoel gaan we een relatie aan en komen we tot een persoonlijk antwoord op de vraag die er ligt. Dat vormt onze professionaliteit en die blijven we ontwikkelen. Leidend zijn: transparantie, creativiteit, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen, professionaliteit, tact/integriteit, ondernemerschap.


Grenzen verleggen

We denken mee met de samenwerkende partners en sluiten aan bij veranderingen. We pakken projecten op en verbreden onze horizon. 


Kennis delen

We vinden samenwerken belangrijk met andere organisatie, wijkteams, consulenten en andere betrokkenen. Samenwerken is belangrijk voor het begeleidingsproces. We delen onze kennis. We zijn generalisten en binnen ons team hebben we begeleiders die verschillende expertises met zich meebrengen: Op het gebied van autisme, niet aangeboren hersenbeschadiging, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, participatie, werk, schulden, jongeren.  We bieden psycho-educatie dat kan gaan over autisme, niet-aangeboren hersenbeschadiging, etc. 


Transparant

HiFive heeft begeleiders die transparant en betrokken zijn in hun werk. Dit is essentieel voor het opbouwen van een goede relatie. HiFive is een open organisatie, zichtbaar en toegankelijk. We stellen ons als organisatie kwetsbaar op. HiFive laat zien wat ze doet en waarom. HiFive voelt zich verantwoordelijk voor zijn handelen en dit dragen we als organisatie uit naar onze cliënt en stakeholders.

Training door onze vertrouwenspersoon over ethische dillema's


.


Wil jij verder groeien en kunnen wij je daarbij helpen?.