Missie en visie.

Doelstelling 

We verlenen verantwoorde begeleiding waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig,  doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.

Missie 

HiFive heeft als doel om iedere client die zich aanmeldt bij HiFive binnen gemeenten in de provincie Overijssel, Gelderland en Drenthe te begeleiden naar maximaal geluk in iedere fase van het leven van jong tot oud.

Visie

Gelet op de huidige ontwikkelingen verwachten we dat HiFive over drie jaar een van de grote zorgaanbieders is binnen de gemeentes waar we nu werken. Het team van HiFive kan complexe zaken goed begeleiden en we worden ingevlogen door stakeholders vanwege onze grote expertise en ervaring. We dragen bij aan het geluk van mensen die in een kwetsbare positie zijn. Onze kracht is dat we in staat zijn doelen te halen met mensen die onbereikbaar lijken vanuit een vertrouwensrelatie die we hebben opgebouwd. HiFive staat bij stakeholders bekend als een open, transparante, enthousiaste organisatie die altijd op zoek gaat naar mogelijkheden en oplossingen. Wanneer HiFive wordt ingeschakeld streven we ernaar om middels verbinding met elkaar de beoogde doelen te halen.

Kernwaarden van HiFive

Gentle teaching

We bieden mensen persoonlijke en deskundige begeleiding die nodig is. Deze begeleiding is onvoorwaardelijk. We zijn er, zonder voorbehoud. De wensen van de cliënt zijn het uitgangspunt voor de begeleiding. We vinden samen een antwoord op de vragen die er zijn. De inbreng van de naasten en het netwerk helpen ons daarbij. We geven vertrouwen en we willen zelf betrouwbaar zijn. We willen dat iemand zich veilig en geliefd voelt bij ons. We hebben een scherp oog voor ontwikkelingen en pakken die energiek en doortastend op.

Enthousiasme

We hebben plezier in ons vak en stralen enthousiasme uit. We inspireren elkaar om te groeien. De cliënt staat centraal, met zijn en haar dromen, wensen en talenten.

Cliënt centraal 

We zijn er voor de cliënt. We geven gelegenheid om te groeien. We dagen de client uit om talenten te ontplooien en te ontwikkelen. Want persoonlijke groei draagt bij aan levensgeluk. We schakelen snel bij veranderde omstandigheden. We passen ons aan als de vraag of als de omgeving verandert. We nemen initiatief om iemand zijn toekomst vorm te geven. Sleutelwoorden van de begeleiding zijn: betrokken, transparant, betrouwbaar, creatief, deskundig en ondernemend. Dit geldt voor ons werk met de cliënt en collega’s en de stakeholders waar we mee samenwerken.

Samenwerken en verbinden

We benaderen iedereen waar we mee te maken krijgen in ons werk met persoonlijke aandacht en zijn een warme en open organisatie. We kunnen goed samenwerken en verbinden. We werken samen met mensen uit het netwerk, maatschappelijke organisaties en bedrijven. We kunnen samen meer bereiken. Met deskundigheid en gevoel gaan we een relatie aan en komen we tot een persoonlijk antwoord op de vraag die er ligt. Dat vormt onze professionaliteit en die blijven we ontwikkelen. Leidend zijn: transparantie, creativiteit, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen, professionaliteit, tact/integriteit, ondernemerschap.

Grenzen verleggen

We denken mee met de samenwerkende partners en sluiten aan bij veranderingen. We pakken projecten op en verbreden onze horizon. Komende drie jaar gaan we bezig met het aanbieden van thema’s in groepen, een platform voor vroegtijdige schoolverlaters/thuiszitters en re-integratie trajecten/terug naar werk. Wanneer er komende jaren nieuwe thema’s op ons pad komen kijken we met enthousiasme hoe we daar als team bij kunnen aansluiten.

Kennis delen

We vinden samenwerken belangrijk met andere organisatie, wijkteams, consulenten en andere betrokkenen. Want dit is bevorderlijk voor het begeleidingsproces. We delen onze kennis tijdens deze contacten. We zijn generalisten en binnen ons team hebben we begeleiders die verschillende expertises met zich meebrengen. Er is expertise op het gebied van autisme, niet aangeboren hersenbeschadiging, persoonlijkheidsstoornissen, depressie, participatie, werk, schulden.  We bieden psycho-educatie wanneer dat nodig is tijdens de begeleiding. Dat kan gaan over autisme, niet-aangeboren hersenbeschadiging, etc. We zijn verbonden aan de Stichting Autisme Gelderland, Overijssel en Drenthe en we werken samen met Coöperatie Klaver4you.

Transparant

HiFive heeft begeleiders die transparant en betrokken zijn in hun werk. Dit is essentieel voor het opbouwen van een goede relatie. Zeker bij mensen die HiFive begeleidt met multi problemen. HiFive is een open organisatie, zichtbaar en toegankelijk. We stellen ons als organisatie kwetsbaar op en ook als begeleiders. HiFive laat zien wat ze doet en waarom. HiFive voelt zich verantwoordelijk voor zijn handelen en dit dragen we als organisatie uit naar onze cliënt en stakeholders.

 


.


Begeleiding aanvragen.

Ben je de grip kwijt op je leven door psychische problemen? Kun jij de draad niet goed oppakken na een niet aangeboren hersenbeschadiging? Wil je van alles maar kom je niet meer vooruit? Hifive biedt gespecialiseerde begeleiding bij jouw thuis bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. We gaan samen je kracht ontdekken en versterken. We stemmen de ondersteuning af op jouw wensen en de doelen die jij wilt halen in je leven.